NUTTIGE LINKS

 •   alleszelf.nl

  Wie zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen, wil misschien ook graag de regie houden over het eigen levenseinde. Op alleszelf.nl vindt u een artikel met zeven tips voor regie over het eigen levenseinde.

   

  www.alleszelf.nl/tips-regie-eigen-levenseinde

 •   alsjenietmeerbeterwordt.nl

  Op deze website komen acht mensen aan het woord die te horen kregen dat zij niet meer beter zullen worden. In een aantal filmpjes vertellen zij welke praktisch zaken er allemaal geregeld moesten worden. Ook vertellen zij welke keuzen zij maakten om ervoor te zorgen dat zij zo comfortabel, waardig én plezierig mogelijk hun laatste dagen konden beleven. Een gespreksinstrument voor patiënt en arts.

   

  www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

 •   begineengoedgesprek.nl

  Patiënten en artsen willen graag ‘samen beslissen’. Dat gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Soms voelt het nog niet helemaal als ‘samen’. Daarom is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Deze website staat vol met adviezen voor een goed gesprek, bestemd voor artsen en patiënten.

   

  www.begineengoedgesprek.nl

 •   donorvoorlichting.nl

  Bij donatie van organen of weefsels spelen veel zaken een rol. Wie kunnen allemaal doneren? Welke organen en weefsels zijn geschikt voor transplantatie? Wat houdt donatie bij leven in? Wat gebeurt er als een mogelijke donor overlijdt? Op deze website wordt donatie vanuit diverse invalshoeken beschreven.

   

  www.donorvoorlichting.nl

 •   doodgewoonbespreekbaar.nl

  Een website voor mensen die niet lang meer te leven hebben en hun naasten. U vindt hier tips, informatie en ervaringen over het bespreekbaar maken van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben.

   

  www.doodgewoonbespreekbaar.nl

 •   ikwilmetjepraten.nu

  Het is voor veel mensen niet makkelijk om na te denken en in gesprek te gaan over het einde van het leven. Op deze website vindt u tips om dit gesprek te beginnen en activiteiten van organisaties die u op weg kunnen helpen. De website is een initiatief van de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’.

   

  www.ikwilmetjepraten.nu

 •   korrelatie.nl

  Korrelatie is een landelijke organisatie die telefonisch en online hulp en advies biedt op het terrein van zorg en welzijn. Iedereen kan bij Korrelatie terecht met vragen over alle denkbare onderwerpen.

   

  www.korrelatie.nl

 •   landelijkexpertisecentrumsterven.nl

  Deze website is bedoeld voor iedereen die wil (leren) omgaan met sterven. Voor zichzelf of om iemand anders bij te staan. U vindt hier informatie, inspiratie en een aanbod aan activiteiten en opleidingen.

   

  www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl

 •   levenseindekliniek.nl

  De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een euthanasieverzoek. Zij kunnen hier terecht als hun eigen arts geen euthanasie kan of wil uitvoeren. De artsen van de Levenseindekliniek voeren alleen euthanasie uit als aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet is voldaan.

   

  www.levenseindekliniek.nl

 •   netwerkenpalliatievezorg.nl

  In Nederland zijn 66 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Hierin werken diverse organisaties samen om de zorg voor mensen in hun laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Op deze website vindt u de mogelijkheden voor palliatieve zorg bij u in de buurt.

   

  www.netwerkenpalliatievezorg.nl

 •   npvzorg.nl/levenswensverklaring

  Op deze website kunt u de NPV-Levenswensverklaring aanvragen. Dit is een standaardwilsverklaring waarin u aangeeft dat u tot aan uw natuurlijke levenseinde zo goed mogelijke medische zorg wilt. U kiest niet voor actieve levensbeëindiging, maar wilt tegelijkertijd overbehandeling in de laatste levensfase voorkomen. In de verklaring wijst u ook een vertegenwoordiger aan.

   

  www.npvzorg.nl/levenswensverklaring

 •   stichtingstem.info

  Stichting STEM wil mensen ondersteunen bij het praten over doodgaan. STEM staat voor STerven op je Eigen Manier en is opgericht door praktijkmensen uit de medische zorg. STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven.

   

  www.stichtingstem.info

 •   uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl

  Deze website kan u helpen om na te denken over wat voor u waardevol is aan het einde van uw leven. En over hoe u daarover met uw naasten of uw arts kunt praten. De website is bedoeld voor kankerpatiënten die niet meer beter zullen worden.

   

  www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl

 •   vptz.nl

  De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase. Dat doen ze bij patiënten thuis, in hospices en in zorginstellingen. Ze brengen rust en concrete hulp en bieden verlichting aan mantelzorgers.

   

  www.vptz.nl

 •   113.nl

  113.nl is een hulpverleningswebsite waar mensen met suïcidale gedachten en hun naasten anoniem een beroep kunnen doen op een online en telefonisch hulpaanbod. De site is een initiatief van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de hulplijnen zijn dag en nacht bereikbaar.

   

  www.113.nl

 • nietreanimerenpenning.nl

  Patiëntenfederatie Nederland biedt een niet-reanimerenpenning aan. De niet-reanimerenpenning is een draagbare wilsverklaring waarop staat dat u iedereen verbiedt onder alle omstandigheden elke vorm van reanimatie toe te passen.

   

  www.nietreanimerenpenning.nl

 •   zorgverklaring.nl

  Deze website geeft informatie over wilsverklaringen, zoals een zorgverklaring of een schriftelijk euthanasieverzoek. Ook kunt u hier een wilsverklaring bestellen die u zelf kunt invullen.

   

  www.zorgverklaring.nl

Praat op tijd over uw levenseinde

Els Roelofs, huisarts:

‘Het leven is niet maakbaar’

 

Lees meer

13

Els Roelofs, huisarts:

Ik vind het belangrijk om contact te maken

 

Lees meer